Biuletyn Informacji Publicznej

Regulaminy zamówień

Zarządzenie nr 5/2010 Prezesa Zarządu „Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o.” z dnia 27.01.2010r. wprowadzające regulamin udzielania zamówień których kwota nie przekracza 14 000 EUR  Regulamin udzielania zamówień których kwota nie przekracza 14 000 EUR
Regulamin udzielania zamówień których kwota nie przekracza 14 000 EUR Regulamin udzielania zamówień których kwota nie przekracza 14 000 EUR
Zarządzenie nr 6/2010 Prezesa Zarządu „Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o.” z dnia 27.01.2010r. wprowadzające regulamin udzielania zamówień których kwota przekracza 14 000 EUR   Regulamin udzielania zamówień których kwota nie przekracza 14 000 EUR
Regulamin udzielania zamówień których kwota przekracza 14 000 EUR  Regulamin udzielania zamówień których kwota nie przekracza 14 000 EUR