Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO-341/Gś-T/100/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznego w przedmiocie: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wilamowice, Międzyświeć, Kiczyce i Ochaby Gmina Skoczów”.

 

Uwaga !

Dnia 26.04.2017r. w kolumnie wynik postępowania (OWO)  zamieszczono zażalenie na wynik przedmiotowego postępowania.

Uwaga !

W dniu 04.05.2017r. w kolumnie wynik postępowania (OWO) opublikowane zostały następujące dokumenty:

1. Stanowisko wykonawcy KAN-EKO Sp. z o.o. w sprawie objetej zażaleniem z dnia 24.04.2017r. wraz z wyjaśnieniami do polis ubezpieczeniowych.

2. Odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.05.2017r. na zażalenie wniesione w dniu 24.04,2017r.

3. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzeniu tej czynności w przedmiotowym postępowaniu.

 

Uwaga !

W dniu 16.05.2017r. w kolumnie wynik postępowania (OWO) zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej  po powtórzeniu czynności  badania i oceny ofert w związku z otrzymanym zażaleniem.

 

Uwaga !

W dniu 19.05.2017r. w kolumnie wynik postępowania (OWO) zamieszczono zażalenie na wynik przedmiotowego postępowania.

Uwaga !

W dniu 25.05.2017r. w w kolumnie wynik postępowania (OWO) zamieszczone zostały następujące dokumenty:

1. Stanowisko wykonawcy KAN-EKO Sp. z o.o. w sprawie objętej zażaleniem z dnia 19.05.2017r.

2. Odpowiedź Zamawiającego z dnia 25.05.2017r. na zażalenie wniesione w dniu 19.05,2017r.

 

 

 

Rok: 
2017
Status: 
Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2017-03-14
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Data wyniku: 
2017-05-16
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz