Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO/K3/301/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie sektorowego zapytania o cenę w przedmiocie "Przekroczenie kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną torów linii kolejowej nr 190 Bielsko - Biała - Cieszyn na dz. ewid. 1330/3 i 1150/10 w miejscowości Pogórze gm. Skoczów".

Rok: 
2017
Status: 
Archiwum
Wynik postępowania (OWO): 
Data wyniku: 
2017-12-20
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz