Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o.

ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIP: 5482607239

REGON: 241438066

KRS: 0000347303

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTO: Bank Spółdzielczy w Skoczowie 82 8126 0007 0000 1225 2000 0010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEL.: (33) 479 94 70

FAX:  (33) 479 94 78

WWW: sko-eko.skoczow.pl.webx2.d2.cz

E-mail: biuro@sko-eko.skoczow.pl.webx2.d2.cz

Dział gospodarki ściekami :oczyszczalnia@sko-eko.skoczow.pl.webx2.d2.cz

Dział zamówień: zamowienia@sko-eko.skoczow.pl.webx2.d2.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefony

 

Dział

Nr. telefonu

Nr. wew.

Sekretariat

479 94 70

470

Gł. Księgowa

479 94 72

472

Zbyt

479 94 73

473

Laboratorium

479 94 75

475

Kadry

479 94 76

476

Dział GŚ

479 94 77

477

Księgowość

479 94 80

480

Kierownik GŚ

479 94 83

483

Dyspozytornia

479 94 85

485

BHP, Informatyk

479 94 81

481