Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Ostatnia modyfikacja 2019-06-07, Maurycy Pisz

Treść Treść ogłoszenia SIWZ Data wprowadzenia Wprowadził
SKO-EKO/K-8/ZP-102/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej CIPP na terenie miasta Skoczowa".

UWAGA:
W zakładce wyjaśnienia zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540115626-N-2019 oraz sprostowanie treści siwz. Ponadto do siwz dołączono uzupełnioną stronę 4 siwz w pliku "uzupelniona_strona_4_siwz.pdf".

Uwaga:
Z uwagi na duży rozmiar plików video, nagrania z kontroli sieci przeznaczonej do renowacji dostępne są do pobrania pod poniższymi adresami:

Plytka-01 tutaj
Plytka-02 tutaj
Plytka-03 tutaj
Plytka-04 tutaj
Plytka-05 tutaj
Plytka-06 tutaj
Plytka-07 tutaj
Plytka-08 tutaj
Plytka-09 tutaj
Plytka-10 tutaj
Plytka-11 tutaj
Plytka-12 tutaj
Plytka-13 tutaj
Plytka-14 tutaj

Po pobraniu pliku, należy rozpakować archiwum ZIP. W rozpakowanym folderze znajduję się program MoleViev służący do przeglądania inspekcji CTV. Po otwarciu aplikacji należy wybrać pole "Otwórz inspekcję" i wybrać odpowiedni plik. Pliki poszczególnych inspekcji nazwane są numerami studni początkowej i końcowej wg. oznaczenia z dokumentacji projektowej.

PDF icon Ogłoszenie o zamówieniu nr 557334-N-2019 PDF icon Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2 do 12.
Package icon Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Package icon Załączniki do siwz w formacie edytowalnym
PDF icon Uzupełniona strona 4 siwz
2019-06-07 Maurycy Pisz