Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Ostatnia modyfikacja 2020-03-24, Maurycy Pisz

Treść Treść ogłoszenia SIWZ Data wprowadzenia Wprowadził
GS-T.252.3.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją w sołectwach Ochaby i Pierściec - zadanie K15".

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opbublikowano "Wyjaśnienia treści siwz część 1".

PDF icon Ogłoszenie o zamówieniu 26166-N-2020
PDF icon SIWZ wraz z zalacznikami od 2 do 12
Package icon Załącznik nr 1 - OPZ - paczka 1
Package icon Załącznik nr 1 - OPZ - paczka 2
Package icon Załącznik nr 1 - OPZ - paczka 3
Package icon Załącznik nr 1 - OPZ - paczka 4
Package icon Załączniki w formacie edytowalnym
2020-03-24 Maurycy Pisz