Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Ostatnia modyfikacja 2021-05-11, Pisz Maurycy

Treść Treść ogłoszenia SIWZ Data wprowadzenia Wprowadził
GS-T.252.2.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie podstawowym, którego wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, w przedmiocie: „Wykonanie instalacji oddymiającej oraz p.poż w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie.”

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano dokument pn. sprostowanie treści swz oraz poprawione załączniki nr 1 oraz nr 4 do swz.Ponadto udostepniono poprawiony załącznik nr 1 w formacie edytowalnym.
 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy opublikowano dokument "Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w przedmiocie:Wykonanie instalacji oddymiającej  oraz p.poż w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. zo.o."

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy  opublikowano dokument "Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w przedmiocie: Wykonanie  instalacji oddymiającej oraz p.poż w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. zo.o." z dnia 25.05.2021r.
 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 28.05.2021r. o godz. 11:05.

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDF icon Ogłoszenie o zamówieniu PDF icon SWZ wraz z załącznikami od 1 do 4
Package icon Załacznik nr 5 SWZ - OPZ
Package icon Załączniki edytowalne
2021-05-11 Pisz Maurycy