Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Ostatnia modyfikacja 2019-04-08, Maurycy Pisz

Treść Treść ogłoszenia SIWZ Data wprowadzenia Wprowadził
SKO-EKO/K-10/ZP-100/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowdzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją - Skoczów rejon ul. Puścina".

Uwaga: W zakładce wyjaśnienia zamieszczono sprostowanie treści siwz.

PDF icon Ogłoszenie o zamówieniu nr 534877-N-2019 PDF icon SIWZ wraz z załącznikami od 2 do 12
Package icon Załącznik nr 1 do siwz - dokumentacja projektowa cz.1
Package icon Załącznik nr 1 do siwz - dokumentacja projektowa cz. 2
Package icon Załączniki do siwz w formacie edytowalnym
2019-04-08 Maurycy Pisz