Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Ostatnia modyfikacja 2019-07-11, Maurycy Pisz

Treść Treść ogłoszenia SIWZ Data wprowadzenia Wprowadził
SKO-EKO/K-11/ZP-103/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją - Międzyświeć etap II - Zachodni".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29.07.2019r. o godz. 9:15.

 

 

 

PDF icon Ogłoszenie o zamówieniu 571686-N-2019 PDF icon Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2 do 12.
Package icon Załącznik nr 1 do SIWZ - część 1
Package icon Załącznik nr 1 do SIWZ - część 2
Package icon Załączniki do siwz w formacie edytowalnym
2019-07-11 Maurycy Pisz