Biuletyn Informacji Publicznej

Druki do pobrania

pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
pdf  Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budynku i wydanie zapewnienia o możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej
pdf Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budynku / wydanie zapewnienia odbioru ścieków dowożonych / uwodnionych osadów ściekowych
pdf Wniosek o wydanie uzgodnienia branżowego 
pdf Oświadczenie odbiorcy
pdf Wniosek o aktualizację danych do umowy na odprowadzanie ścieków
pdf Wniosek o zawarcie umowy na odbiór ścieków
pdf Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczanie faktur w formie elektronicznej
 pdf Wniosek o wykonanie projektu budowlanego na przyłącze kanalizacyjne do budynku
  test