Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Miejska Spółka SKO- EKO sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności nr PKD 37.00.Z .

Burmistrz Miasta Skoczowa Decyzją  z dnia 12 lutego nr GNiŚ/ ś.6431-1/10 udzielił Spółce zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów począwszy od dnia 1 stycznia 2010r. na czas nieoznaczony.