Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do aktualnych przetargów

Tytuł przetargu Wyjaśnienia Wprowadził
SKO-EKO/K-11/ZP-103/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją - Międzyświeć etap II - Zachodni".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29.07.2019r. o godz. 9:15.

 

 

 

PDF icon Informacja z otwarcia ofert. Maurycy Pisz