Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do aktualnych przetargów

Tytuł przetargu Wyjaśnienia Wprowadził
GS-T.252.2.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie podstawowym, którego wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, w przedmiocie: „Wykonanie instalacji oddymiającej oraz p.poż w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie.”

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano dokument pn. sprostowanie treści swz oraz poprawione załączniki nr 1 oraz nr 4 do swz.Ponadto udostepniono poprawiony załącznik nr 1 w formacie edytowalnym.
 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy opublikowano dokument "Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w przedmiocie:Wykonanie instalacji oddymiającej  oraz p.poż w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. zo.o."

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy  opublikowano dokument "Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w przedmiocie: Wykonanie  instalacji oddymiającej oraz p.poż w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. zo.o." z dnia 25.05.2021r.
 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 28.05.2021r. o godz. 11:05.

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDF icon Sprostowanie treści swz
PDF icon Poprawione załączniki nr 1 i nr 4 swz
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 - Formularz oferty poprawiony - edytowalny
PDF icon Wyjaśnienia treści SWZ
PDF icon Wyjaśnienia treści SWZ z 25.05.2021r.
PDF icon Informacja z otwarcia ofert.
PDF icon Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pisz Maurycy