Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do aktualnych przetargów

Tytuł przetargu Wyjaśnienia Wprowadził
SKO-EKO/K-10/ZP-100/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowdzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją - Skoczów rejon ul. Puścina".

Uwaga: W zakładce wyjaśnienia zamieszczono sprostowanie treści siwz.

PDF icon Sprostowanie treści siwz. Maurycy Pisz