Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do aktualnych przetargów

Tytuł przetargu Wyjaśnienia Wprowadził
GS-T.252.3.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją w sołectwach Ochaby i Pierściec - zadanie K15".

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opbublikowano "Wyjaśnienia treści siwz część 1".

PDF icon Wyjaśnienia treści siwz część 1 Maurycy Pisz