Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne wyniki wyboru ofert

Tytuł przetargu Wynik postępowania (OWO) Data wyniku Wynik wprowadził
GŚ-T.252.1.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Dostawa flokulantów kationowych w roku 2020 na potrzeby Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o."

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano dokument "Wyjaśnienia treści siwz"

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 14.02.2020r. o godz. 9:15

 

 

PDF icon Informacja w wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1, PDF icon Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 2 2020-03-18 Maurycy Pisz
SKO-EKO/Eo/ZP-104/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytania wykonawców opublikowano dokument "Wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz".

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 14.11.2019r. o godz. 9:15.

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.11.2019r.

 

 

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2019-11-26 Maurycy Pisz
SKO-EKO/Eo/ZP-201/2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w przedmiocie "Usługa czyszczania Wydzielonej Komory Fermentacyjnej Otwartej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Skoczowie".

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2019-11-08 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K-11/ZP-103/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją - Międzyświeć etap II - Zachodni".

UWAGA!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.09.2019r.

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29.07.2019r. o godz. 9:15.

 

 

 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510194399-N-2019 2019-09-16 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K-8/ZP-102/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej CIPP na terenie miasta Skoczowa".

Uwaga !
W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych z dnia 25.07.2019r. dla Zadania 1 oraz Zadania 2

UWAGA:
W ZAKŁADCE WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ OPUBLIKOWANO INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 01.07.2019R. O GODZ. 9:15.

 

UWAGA:
W zakładce wyjaśnienia zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540115626-N-2019 oraz sprostowanie treści siwz. Ponadto do siwz dołączono uzupełnioną stronę 4 siwz w pliku "uzupelniona_strona_4_siwz.pdf".

Uwaga:
Z uwagi na duży rozmiar plików video, nagrania z kontroli sieci przeznaczonej do renowacji dostępne są do pobrania pod poniższymi adresami:

Plytka-01 tutaj
Plytka-02 tutaj
Plytka-03 tutaj
Plytka-04 tutaj
Plytka-05 tutaj
Plytka-06 tutaj
Plytka-07 tutaj
Plytka-08 tutaj
Plytka-09 tutaj
Plytka-10 tutaj
Plytka-11 tutaj
Plytka-12 tutaj
Plytka-13 tutaj
Plytka-14 tutaj

Po pobraniu pliku, należy rozpakować archiwum ZIP. W rozpakowanym folderze znajduję się program MoleViev służący do przeglądania inspekcji CTV. Po otwarciu aplikacji należy wybrać pole "Otwórz inspekcję" i wybrać odpowiedni plik. Pliki poszczególnych inspekcji nazwane są numerami studni początkowej i końcowej wg. oznaczenia z dokumentacji projektowej.

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP-510174573-N-2019 2019-08-21 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K6;K9/ZP-101/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skoczów, w sołectwach Kiczyce, Ochaby i Wilamowice".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz zamieszczono wyjaśnienia treści siwz z dnia 09.05.2019r.

Uwaga !
W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 15.05.2019r. o godz. 9:15.

Uwaga !
W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.05.2019r.

 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP-510112106-N-2019 2019-06-05 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K-10/ZP-100/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowdzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją - Skoczów rejon ul. Puścina".

Uwaga: W zakładce wyjaśnienia zamieszczono sprostowanie treści siwz.

UWAGA !

W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 26.04.2019r. o godz. 09:15.

UWAGA !

W ZAKŁADCE WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z DNIA 07.05.2019R.

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP-510095753-N-2019 2019-05-16 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K7/200/2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w przedmiocie "Rozbudowa sieci kanalizacji saniatrnej w ul. Bajerki w Skoczowie".

 

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2019-04-10 Maurycy Pisz
SKO-EKO/Eo/ZP-301/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiocie: "Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 2018-12-18 Maurycy Pisz
SKO-EKO/Eo/ZP-101/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznego w przedmiocie: "Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

PDF icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2018-11-08 Maurycy Pisz

Strony