Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne wyniki wyboru ofert

Tytuł przetargu Wynik postępowania (OWO) Data wyniku Wynik wprowadził
GS-T.252.3.2021

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje, że pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings opublikowano ogłoszenie o zamówieniu wraz z specyfikacją warunków zamówienia oraz załącznikami, w postępowaniu o udzielenia zamówienia sektorowego w przedmiocie „Czyszczenie i monitoring telewizyjny przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skoczów”.

Uwaga:
Na stronie zamówienia, pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings opublikowano ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

2021-08-30 Maurycy Pisz
GŚ-T.252.4.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie podstawowym, którego wartość zamówienia jest mniejsza o progów unijnych, w przedmiocie: „Budowa instalacji gazowej oraz kotłowni zewnętrznej wraz z adaptacją instalacji C.O. w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie.”

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 28.07.2021r. o godz. 11:05.

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 2021-08-12 Maurycy Pisz
GS-T.252.2.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie podstawowym, którego wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, w przedmiocie: „Wykonanie instalacji oddymiającej oraz p.poż w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie.”

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano dokument pn. sprostowanie treści swz oraz poprawione załączniki nr 1 oraz nr 4 do swz.Ponadto udostepniono poprawiony załącznik nr 1 w formacie edytowalnym.
 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy opublikowano dokument "Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w przedmiocie:Wykonanie instalacji oddymiającej  oraz p.poż w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. zo.o."

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy  opublikowano dokument "Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w przedmiocie: Wykonanie  instalacji oddymiającej oraz p.poż w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. zo.o." z dnia 25.05.2021r.
 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 28.05.2021r. o godz. 11:05.

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-07-07 Maurycy Pisz
S.220.28.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie rozeznania rynku, którego wartość całości zamówienia nie przekracza aktualnych progów unijnych i jest mniejsza niż 130.000 zł, w przedmiocie „Dostawa flokulantu kationowego w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego”.

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-06-29 Maurycy Pisz
GŚ-T.252.1.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie podstawowym, którego wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, w przedmiocie: "Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dmuchawy śrubowej dla bioreaktora w Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Skoczowie". 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia tresci siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano dokument "Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w przedmiocie: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dmuchawy śrubowej dla bioreaktora w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skoczowie".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia tresci siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 12.05.2021r. o godz. 11:05
 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 2021-06-10 Kojma Gabriela
S.220.25.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, prowadzonego w trybie rozeznania rynku, którego wartość całości zamówienia nie przekracza aktualnych progów unijnych i jest mniejsza niż 130.000 zł, w przedmiocie "Wymiana nawierzchni korony na dwóch Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Skoczowie".

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 2021-05-27 Gabriela Kojma
S.220.21.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie rozeznania rynku, którego wartość całości zamówienia nie przekracza aktualnych progów unijnych i jest mniejsza niż 130.000 zł, w przedmiocie „Wykonanie ocieplenia wraz z obróbkami dekarskimi obiektu rozdzielni elektrycznej R22 w Oczyszczalni ścieków w Skoczowie”

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-04-29 Maurycy Pisz
S.220.22.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie rozeznania rynku, którego wartość całości zamówienia nie przekracza aktualnych progów unijnych i jest mniejsza niż 130.000 zł, w przedmiocie „Wykonanie projektu na zewnętrzne kotły gazowe w Meijskiej Spółce SKO-EKO Sp. z o.o.”.

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-04-27 Maurycy Pisz
S.220.13.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, prowadzonego w trybie rozeznania rynku, którego wartość całości zamówienia nie przekracza aktualnych progów unijnych i jest mniejsza niż 130.000 zł, w przedmiocie „Dostawa flokulantu kationowego w postaci proszku do odwadniania osadu przefermentowanego”.

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2021-04-15 Maurycy Pisz
S.220.15.2021

Postępowanie o udzieleniea zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie rozeznania rynku, którego wartość całości zamówienia nie przekracza aktualnych progów unijnych i jest mniejsza niż 130.000 zł, w przedmiocie: "Dostawa koagulantu PAX 18 do wspomagania procesu oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

Uwaga:
W zakładce Wyjaśnienia treści siwz opublikowano wyjaśnienia do treści zaproszenia do złożenia ofert.

Uwaga:
W zakładce Wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 24.03.2021r.
 

 

 

 

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2021-03-24 Maurycy Pisz