Biuletyn Informacji Publicznej

Organy Spółki i ich kompetencje

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Rada Nadzorcza:

- Jacek Kamiński – Przewodniczący
- Beata Halama – Członek
- Joanna Kołodziejczyk - Członek

Zarząd:

Anna Kwiatkowska – Prezes Zarządu

Prokurentem Spółki jest Bernadeta Zgoda.

W jednoosobowej Spółce Gminy Skoczów funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Skoczowa.


Szczegółowe informacje o tym dokumencie
Autor dokumentu: Renata Zając
Wprowadził: Renata Zając, 2013-12-09 11:56
Zmodyfikował: Renata Zając, 2015-02-18 10:01
Data wytworzenia: 2013-12-09 11:56

Wersja Data Zmodyfikowane przez
3.0 - bieżąca 2017-11-15 12:15 Renata Zając
2.0 - Zobacz dokument 2015-02-18 10:01 Renata Zając
1.0 - Zobacz dokument 2013-12-09 11:56 Renata Zając