Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Miejska Spółka SKO- EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie , ul. Olszyna 10 powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego- Zakładu Usług Komunalnych w Skoczowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, aktem notarialnym  Rep. A 13942/2009 sporządzonym w dniu 31.12.2009r na podstawie uchwały  Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 1 października 2009 nr XXXVI/448/2009 i uchwały Rady Miejskiej z 29 grudnia 2009r. nr XL/485/2009.

Akt notarialny do pobrania

 

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP do pobrania

 

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON do pobrania