Biuletyn Informacji Publicznej

GŚ-T.252.1.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Dostawa flokulantów kationowych w roku 2020 na potrzeby Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o."

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano dokument "Wyjaśnienia treści siwz"

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 14.02.2020r. o godz. 9:15

 

 

Rok: 
2020
Status: 
Wyniki
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2020-01-31
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Data wyniku: 
2020-03-18
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz