Biuletyn Informacji Publicznej

GS-T.252.3.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją w sołectwach Ochaby i Pierściec - zadanie K15".

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano "Wyjaśnienia treści siwz część 1".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano "Wyjaśnienia treści siwz część 2".

Uwaga :
W zakładce wyjaśnienia trści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano "Wyjaśnienia treści siwz część 3" oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540064118-N-2020 z dnia 14.04.2020r. - modyfikacja treści siwz i przedłużenie terminu składania ofert.

Uwaga:

W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21.04.2020r. o godz. 9:15

Uwaga :
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.05.2020r.

 

 

 

 

 

 

Rok: 
2020
Status: 
Wyniki
Data wprowadzenia: 
2020-03-24
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Wynik postępowania (OWO): 
Data wyniku: 
2020-05-25
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz