Biuletyn Informacji Publicznej

GS-T.252.4.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiocie: "Awaryjna przebudowa instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej z systemem detekcji gazów w Budynku Krat w Oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

Rok: 
2020
Status: 
Wyniki
Wynik postępowania (OWO): 
Data wyniku: 
2020-05-25
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz