Biuletyn Informacji Publicznej

GS-T.252.7.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w przedmiocie "Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.".

Rok: 
2020
Status: 
Wyniki
Data wyniku: 
2020-06-16
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz