Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO-341/GŚ-L/103/2014

Przetarg nieograniczony, sektorowy na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

Rok: 
2014
Status: 
Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2014-10-14
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Data wyniku: 
2014-11-14
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz