Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO-341/GŚ-T/101/2014

Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym, sektorowym na budowę kanalizacji saniatrnej w ramach zadania "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
w sołectwach Kiczyce i Pierściec Gmina Skoczów.

Rok: 
2014
Status: 
Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2014-04-07
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Data wyniku: 
2014-04-07
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz