Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO-341/GŚ-T/102/2013

Przetarg nieograniczony, sektorowy na dostawę wraz z montażem i rozruchem technologicznym wyposażenia dwóch osadników wstępnych ORws 30
i modernizację koryt odpływowych na oczyszczalni ścieków w Skoczowie wraz
z opracowaniem niezbędnej dokumentacji wykonawczej

Rok: 
2013
Status: 
Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2014-03-19
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Wynik postępowania (OWO): 
Data wyniku: 
2013-04-17
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz