Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO-341/GŚ-T/105/2013

Przetarg nieograniczony sektorowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych w rejonie Placu Stary Targ w Skoczowie

Rok: 
2013
Status: 
Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2013-10-07
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Wynik postępowania (OWO): 
Data wyniku: 
2013-10-30
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz