Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO-341/GŚ-T/107/2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.

Rok: 
2013
Status: 
Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2013-12-20
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Wynik postępowania (OWO): 
Data wyniku: 
2014-02-18
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz