Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO/Eo/ZP-201/2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w przedmiocie "Usługa czyszczania Wydzielonej Komory Fermentacyjnej Otwartej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Skoczowie".

Rok: 
2019
Status: 
Wyniki
Data wyniku: 
2019-11-08
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz