Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO/K-8/ZP-102/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej CIPP na terenie miasta Skoczowa".

Uwaga !
W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych z dnia 25.07.2019r. dla Zadania 1 oraz Zadania 2

UWAGA:
W ZAKŁADCE WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ OPUBLIKOWANO INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 01.07.2019R. O GODZ. 9:15.

 

UWAGA:
W zakładce wyjaśnienia zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540115626-N-2019 oraz sprostowanie treści siwz. Ponadto do siwz dołączono uzupełnioną stronę 4 siwz w pliku "uzupelniona_strona_4_siwz.pdf".

Uwaga:
Z uwagi na duży rozmiar plików video, nagrania z kontroli sieci przeznaczonej do renowacji dostępne są do pobrania pod poniższymi adresami:

Plytka-01 tutaj
Plytka-02 tutaj
Plytka-03 tutaj
Plytka-04 tutaj
Plytka-05 tutaj
Plytka-06 tutaj
Plytka-07 tutaj
Plytka-08 tutaj
Plytka-09 tutaj
Plytka-10 tutaj
Plytka-11 tutaj
Plytka-12 tutaj
Plytka-13 tutaj
Plytka-14 tutaj

Po pobraniu pliku, należy rozpakować archiwum ZIP. W rozpakowanym folderze znajduję się program MoleViev służący do przeglądania inspekcji CTV. Po otwarciu aplikacji należy wybrać pole "Otwórz inspekcję" i wybrać odpowiedni plik. Pliki poszczególnych inspekcji nazwane są numerami studni początkowej i końcowej wg. oznaczenia z dokumentacji projektowej.

Rok: 
2019
Status: 
Wyniki
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2019-06-07
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Data wyniku: 
2019-08-21
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz