Biuletyn Informacji Publicznej

GŚ-T.252.5.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej CIPP na terenie miasta Skoczowa - ETAP II".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych z dnia 16.06.2020r. w zakresie części 1 oraz części 2 zamówienia.

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21.05.2020r. o godz. 11:05.

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano dokument pt. "Wyjaśnienia treści siwz część 3".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia tresci siwz opublikowano informację o przedłużeniu terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numrze BZP-540083931-N-2020 - zmiana terminu składania ofert.

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano dokument pt. "Wyjaśnienia treści siwz część 2".

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano dokument pt. "Wyjaśnienia treści siwz".

Uwaga:
Z uwagi na duży rozmiar plików video, nagrania z kontroli sieci przeznaczonej do renowacji dostępne są do pobrania pod poniższymi adresami:

Płyta-DVD-01 tutaj
Płyta-DVD-02 tutaj
Płyta-DVD-03 tutaj
Płyta-DVD-04 tutaj
Płyta-DVD-05 tutaj
Płyta-DVD-06 tutaj
Płyta-DVD-07 tutaj

 

Po pobraniu pliku, należy rozpakować archiwum ZIP. W rozpakowanym folderze znajduję się program MoleViev służący do przeglądania inspekcji CTV. Po otwarciu aplikacji należy wybrać pole "Otwórz inspekcję" i wybrać odpowiedni plik. Pliki poszczególnych inspekcji nazwane są numerami studni początkowej i końcowej wg. oznaczenia z dokumentacji projektowej.

 

Rok: 
2020
Status: 
Wyniki
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2020-04-29
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Wynik postępowania (OWO): 
Data wyniku: 
2020-07-09
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz