Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum przetargów 2014

Tytuł przetargu Wynik Wprowadził
SKO-EKO-341/GŚ-T/201/2014

Sektorowe zapytanie o cenę na wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej w ul. Ciężarowej i Krzywej w Skoczowie.

PDF icon SKO-EKO-341_GS_T_201_2014_owo.pdf Maurycy Pisz
2015-01-05
SKO-EKO-341/GŚ-T/200/2014

Sektorowe zapytanie o cenę na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kiczyckiej i Raszki w Skoczowie.

PDF icon Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Maurycy Pisz
2014-10-01
SKO-EKO-341/GŚ-T/102/2014

Przetarg nieograniczony, sektorowy na wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej w ul. Góreckiej w Skoczowie.

PDF icon SKO-EKO-341_GS-T_102_2014_owo.pdf Maurycy Pisz
2014-08-04
SKO-EKO-341/GŚ-T/101/2014

Przetarg nieograniczony, sektorowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kiczyce i Pierściec Gmina Skoczów".

PDF icon Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Maurycy Pisz
2014-04-30
SKO-EKO-341/GŚ-T/101/2014

Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym, sektorowym na budowę kanalizacji saniatrnej w ramach zadania "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
w sołectwach Kiczyce i Pierściec Gmina Skoczów.

Maurycy Pisz
2014-04-07
SKO-EKO-341/GŚ-T/100/2014

Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę wraz z montażem zintegrowanego urządzenia do separacji i płukania piasku na oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

PDF icon Ogłoszenie o wyborze oferty Maurycy Pisz
2014-04-03
SKO-EKO-341/GŚ-L/103/2014

Przetarg nieograniczony, sektorowy na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

PDF icon Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Maurycy Pisz
2014-11-14