Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO-341/GŚ-T/100/2015

Przetarg nieograniczony, sektorowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wiślica, Wilamowice i Pierściec Gmina Skoczów".

Rok: 
2015
Status: 
Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2015-04-14
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Data wyniku: 
2015-05-29
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz