Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum przetargów 2013

Tytuł przetargu Wynik Wprowadził
SKO-EKO-341/Gs-T/200/2013

Sektorowe zapytanie o cenę na dostawę węgla eko-groszku lub równoważnego o granulacji 5-35 mm loco Oczyszczalnia Ścieków w Skoczowie

PDF icon SKO-EKO-341_Gs-T_200_2013_owo.pdf Maurycy Pisz
2013-07-08
SKO-EKO-341/GŚ-T/107/2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.

PDF icon SKO-EKO-341_Gs-T_107_2013_owno.pdf Maurycy Pisz
2014-02-18
SKO-EKO-341/GŚ-T/106/2013

Przetarg nieograniczony, sektorowy na wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej w ul. Góny Bór w Skoczowie metodą krakingu kalibracyjnego.

PDF icon SKO-EKO-341_Gs-T_106_2013_owo.pdf Maurycy Pisz
2013-11-12
SKO-EKO-341/GŚ-T/105/2013

Przetarg nieograniczony sektorowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych w rejonie Placu Stary Targ w Skoczowie

PDF icon SKO-EKO-341_Gs-T_105_2013_owo.pdf Maurycy Pisz
2013-10-30
SKO-EKO-341/GŚ-T/104/2013

Przetarg nieograniczony sektorowy na wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej w ul. Górny Bór w Skoczowie

PDF icon SKO-EKO-341_Gs_T_104_2013_owo.pdf Maurycy Pisz
2014-08-12
SKO-EKO-341/GŚ-T/103/2013

Przetarg nieograniczony, sektorowy na modernizację systemu napowietrzania bioreaktora na Oczyszczalni Ścieków w Skoczowie.

PDF icon SKO-EKO-341_GS-T_103_2013_owo.pdf Maurycy Pisz
2013-08-12
SKO-EKO-341/GŚ-T/102/2013

Przetarg nieograniczony, sektorowy na dostawę wraz z montażem i rozruchem technologicznym wyposażenia dwóch osadników wstępnych ORws 30
i modernizację koryt odpływowych na oczyszczalni ścieków w Skoczowie wraz
z opracowaniem niezbędnej dokumentacji wykonawczej

PDF icon SKO-EKO-341_GS-T_102_2013_owo.pdf Maurycy Pisz
2013-04-17
SKO-EKO-341/GŚ-T/101/2013

Przetarg nieograniczony, sektorowy na dostawę przewoźnego, spalinowego agregatu pompowego do ścieków wraz z wyposażeniem, dla Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.

PDF icon SKO-EKO-341_GS-T_101_2013_owo.pdf Maurycy Pisz
2013-03-19
SKO-EKO-341/GŚ-T/100/2013

Przetarg nieograniczony, sektorowy na dostawę wraz z montażem wyposażenia osadnika wtórnego OR wt 30 wschodniego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie oraz doposażenia osadnika wtórnego ORwt 30 zachodniego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji wykonawczej.

PDF icon SKO-EKO-341_GS-T_100_2013_owo.pdf Maurycy Pisz
2013-03-04